Events 红毯派对

Chermaine Pang throws safari-themed birthday party for twins

名媛冯爱容为双胞胎举办非洲动物园主题庆生派对

本地名媛冯爱容(Chermaine Pang)与丈夫Terence Siew 为一对双胞胎儿女举办了一场别开生面的一岁生日派对。派对在St. Regis 酒店举办,并以非洲动物园为主题,除了以各种动物作为布置,生日蛋糕也以动物造型呈现。最贴心的是,夫妻俩特别准备了“动物骑行玩偶”,让来宾可以骑着动物绕场,这项安排让与会的大人和小孩都非常开心。
Terence Siew, Lucas Siew, Leia Siew, Chermaine Pang
Chermaine Pang, Leia Siew,Terence Siew, Lucas Siew
Belinda Chua, Tan Khar Nai, Frances Low, Jun Low, Nina Ng
Terence Siew, Leia Siew, Lucas Siew, Chermaine Pang, Nancy Ong, Sonia Ong
Violet Yeo, Terence Siew, Lucas Siew, Leia Siew, Chermaine Pang, Mah Ching Cheng
Terence Siew, Lucas Siew, Leia Siew, Chermaine Pang, Celeste Basapa
Frances Low, Jane Heng, Sammi Lin, Rosalynn Tay, Leia Siew, Terence Siew, Sonia Ong, Tan Khar Nai, Chermaine Pang, Lucas Siew, Jocelyn Lai, Arael Boo, Inge Boo, Geneieve Peggy Jeffs
Terence Siew, Leia Siew,Lukas Siew, Chermaine Pang, Jacelyn Lai, Stephanie Yong
Terence Siew, Leia Siew,Lucas Siew, Chermaine Pang, Inge Boo, Arael Boo
Kyoko Abe, Terence Siew, Leia Siew,Lucas Siew, Chermaine Pang, Caureen Too
Terence Siew, Leia Siew,Chermaine Pang,Lucas Siew, Jane Heng
Terence Siew, Leia Siew, Joyce Goh, Chermaine Pang, Lucas Siew
Fanty Soenardy, Terence Siew, Leia Siew, Ludas Siew, Chermaine Pang, Geneieve Peggy Jeff
Jacelyn Lai, Stephanie Yong, Chermaine Pang, Tonya Tan,Kelly Keak
Sylvester Ng, Vivien Teo, Chermaine Pang, Leia Siew, Terence Siew, Sammi Lin, Emily Piak, Angela Ng, Fanty Soenardy, Sharon Heng, Jane Heng
Roy Fong, Dawn Yip, Terence Siew, Leia Siew, Lucas Siew, Chermaine Pang, Tan Khar Nai, Jean Yip, Mervin Wee, Grace Wong, Lilian Low
Nina Ng, Inge Boo
Chermaine Pang, Grace Wong
Terence Siew, Lucas Siew, Serene Chua, Leia Siew, Chermaine Pang
Leia Siew, Chermaine Pang
会场安排了可爱的动物,让宾客们骑乘拍照。
餐桌上亦贴心地以动物装饰。
会场一隅摆放了双胞胎的生活照。
以动物为主题的生日蛋糕。