Events 红毯派对

Our perfect weekend: Dr Ho Ching Lin marks 50th birthday at Nobu, Kuala Lumpur

胡庆麟医生的“金碧辉煌”生日派对

胡庆麟(Ho Ching Lin)医生在吉隆坡Nobu 餐厅举办了50岁“金碧辉煌”生日派对。本地的许多名媛们都特别前往马国出席生日晚宴。

本地的许多社交名媛们上周末都前往吉隆坡出席胡庆麟(Ho Ching Lin)医生在Nobu 餐厅举办的“金碧辉煌”生日派对。当晚餐厅的贵宾室都挤满了70位胡庆麟医生的好友,当中包括来自新加坡、印尼和香港,场面温馨。

当晚,多位好友包括本地名媛Lotus Soh、本地音乐人吴庆康和Bynd Artisan 合伙创办人James Quan 还特别演唱多首好歌献给胡庆麟医生。Grace 和Kevin Wong 夫妇也呈献了多只精彩的舞蹈,大家在一片欢腾中度过了这场庆生会。

Loading...
当晚的生日派对以“金碧辉煌”为主题。
当晚出席的女宾客们。
当晚出席的男宾客们。
Dr Ho Ching Lin
Celina Lin
Tjin Lee, Marilyn Lum, Iroshini Chua, Tan Min Li
Elaine Teh and Nina Ng
Dr Ho Ching Lin, Frederick Ma
Celeste Basapa, Celina Lin, Dr Ho Ching Lin
Lotus Soh
Ginny Chew, Dr Ho Ching Lin, Tjin Lee, John Lim
Shaun Tay, Dr Ho Ching Lin, Marilyn lum
Belinda Chua, Grace Yeh, Louise Hsiao
Marilyn Lum, Iroshini Chua, Tan Min Li
Michelle Eng, Dr Ho Ching Lin, Gaurav Kripalani
Sharon Heng, Sylvester Ng, Fanty Soenardy, Dr Ng King Kang
Iroshinin Chua, Dr Ho Ching Lin, Clara Goh
Lotus Soh, Dr Ho Ching Lin, Elaine Teh
Sylvester Ng, Chan Kwai Sum, Fanty Soenardy, Dr Ho Ching Lin, Farah Khan, Celina Lin, Dr Ng King Kang
Sharon Heng, Dr Ho Ching Lin, Philip Heng
Frances Low, Dr Ho Ching Lin, Elizabeth Leong
Dr Ng King Kang, Dr Ho Ching Lin, Sylvester Ng
Tonya Tan, Zeena Tan, Dr Ho Ching Lin, Linda Soo Tan, Winnie Chan
Chin Siew Gim, Dr Ho Ching Lin, Lely Chin
David Ban and Dr Ho Ching Lin
Standing: Grace Wong, Belinda Chua, Jane Soon. Sitting: Judy Chia, Lotus Soh, Jun low
Jun Low, Kevin Wong, Grace Wong
Michelle Eng and Ginny Wiluan
Dr Jade Kua, Elizabeth Leong
Kevin Wong, Dr Kevin Chua
Belinda Chua, Grace Yeh, Dr Ho Ching Lin, Jane Luhur
Marilyn Lum
Lotus Soh and Jun Low