Events 红毯派对

Social A listers attend Dato Tan Kong King's Japan-themed birthday bash

城中名流出席拿督Tan Kong King 生日派对

本地名流Dato Tan Kong King 日前欢庆69岁生日,与妻子 Datin Tan Khar Nai联手举办了一场温馨不失欢乐的生日派对。这次派对以“A Touch of Japan" 为主题,主人家与客人不但穿上有日本元素的服饰出席盛宴,餐点由本地日式餐厅味乐(Miraku)主厨Chef Hei Chee Chon 一手策划。Datin Tan Khar Nai 也一展巧手插了12盆花,以幸运抽奖的方式赠送给与会嘉宾。
Pauline Chan, Nina Ng, Eddie Ng, Dato Tan Kong King, Terence Siew, Chermaine Pang, Grace Chong-Tan, Dr Ernest Rex Tan, Datin Tan Khar Nai, Dr Karen Soh, Sharon Lim
Tina Cheng, Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King, Clinton Ang
Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King, Dr Georgia Lee
Chermaine Pang, Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King, Terence Siew
Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King, Sharon Lim
Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King
Grace Chong-Tan, Dato Tan Kong King, Dr Ernest Rex Tan
Dato Tan Kong King
Dato Tan Kong King
Pauline Chan, Datin Tan Khar Nai, Nina Ng
Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King
Eddie Ng, Dato Tan Kong King, Terence Siew
Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King
Dato Tan Kong King
Eddie Ng, Nina Ng
Datin Tan Khar Nai, Dr Georgia Lee
Datin Tan Khar Nai, Dato Tan Kong King
Datin Tan Khar Nai, Dr Georgia Lee
Sharon Lim, Chermaine Pang, Datin Tan Khar Nai, Dr Georgia Lee
Clinton Ang, Tina Cheng
Chef Hei Chee Chon 精心准备的美食。
晚宴所呈现的美食亦迎合当晚主题。