Exclusive Videos 独家视频

Throwback to the 20 best dressed at ICON Ball 2016

回顾2016年风华晚宴最佳服饰名媛

走过辉煌十一年,《ICON》即将在来临的星期四迎来创刊十二周年庆典。在此之前,我们先带你来回顾去年“二十位最佳服饰名媛”,她们是Shabnam Kumaresan, Lynn Yeow, Sharel Ho, Jamie Chua, Susanna Kang, Tan Khar Nai, Coco Tang, Karen Ong Tan, Tina Tan Leo, Ho Ching Lin, Grace Chong Tan, Jeanna Chan, Angel Xu, Ginny Wiluan, Rany Moran, Elaine Lim Chan, Y Y Low, Tan Min Li, Loh May Han和Kimberlee Gao。且让我们一起期待今年又会有哪20位风华女子将当选成为最佳服饰名媛。