Fashion & Beauty 时尚娇容

The well-dressed men spotted at ICON Ball 2018

风华晚宴2018上的男士着装

你知道吗?今年出席ICON Ball的男宾客,可是有史以来最多的一次。男士们个个西装笔挺,精心搭配,尽显绅士气质,与另一半华丽出席风华年度晚宴。 一起来看看他们都是谁吧!
风华晚宴2018上的男士着装
John Lim,Clinton Ang,Adrian Ong,Kevin Chua,Bryan Koh,Sylvester Ng,Shaun Tay,Soon Hong Quah,Adrian Ng,Choo Ken-Yi,Henry The,Gary Xie,Justin Liok&Johnathon Quek Bernard Cheong&Mervin Wee
Kelvin Lim&Jilly Wang
Raj Kumaresan&Shabnam Kumaresan
Bryan Koh
Daniel Boey
Emily Piak&Jeffrey Piak
Daphne Teo&Jeffrey Lu
Terrence Koh&Jamie Chua
Ow Pui Yee&Victor Ow
Carmen Ow&Bryan Tan
Steven Krisman&Tanya Tan
Chia Ngiang Hong
Dr Chan Kok Weng&Dr Ernest Rex Tan
Jim Rogers
John Cheng
John Lim,Shaun Tay,Adrian Ong &Gary Xie
Alan Yeo,Dr Calvin Chan,Quah Soon Hong&Henry The
《ICON》今年也特别颁发了最佳着装绅士奖项,得奖的是:Benjamin Kim、Kimihisa Abe 和Andrew Teo。